KLADENIE STREŠNÝCH KRYTÍN

Strechmajstri vedia, že krytina je kľúčová pre ochranu strechy pred zatekaním a trvácnosť celkovej stavby strechy a podľa toho k nej aj pristupujeme.

Okrem toho je však strecha aj akousi “korunkou krásy” domu, preto kladieme dôraz na to, aby výber krytiny a jej realizácia smerovali aj ku vkusnému a esteticky atraktívnemu výsledku. Používame tieto druhy krytín:

Plechové krytiny

 • škridloplech
 • falcované
 • trapézové
 • klik

Betónové krytiny

 • Teran
 • Bramac
 • KM BETA

Pálené krytiny

 • Tondach
 • Creaton

Neštandardné krytiny

 • Cembrit
 • Prefa

PLOCHÉ STRECHY

Ploché strechy sa v poslednej dobe dostávajú do popredia, napríklad aj v súvislosti s nízkoenergetickými a pasívnymi domami. Majú malý spád a ako pochôdzne strechy vhodne doplnia obytné priestory domu.

Za plochú strechu sa považuje strecha so sklonom menším ako 10 stupňov. Na rozdiel od krytín na šikmé strechy sú povlakové krytiny na ploché strechy vodotesné, hydroizolačne spojité. Strechmajstri použijú na vašu plochú strechu jedno z dvoch moderných riešení:

Fatrafol

Hydroizolačný systém FATRAFOL na báze fólií z mPVC a TPO má viacero výhod, napríklad:

 • dlhodobá životnosť
 • jednoduché a variabilné opracovanie detailov
 • vysoká priepustnosť pre vodné pary
 • vynikajúca zvariteľnosť aj po uplynutí času
 • minimálne priťaženie nosnej konštrukcie

Sikaplan

Sikaplan® SGK-15 je viacvrstvová syntetická strešná hydroizolačná fólia vystužená skleným rúnom a nakašírovanou polyesterovou tkaninou zo spodnej strany, na báze vysoko kvalitného polyvinylchloridu (PVC) podľa EN 13956.

 

 • odolná voči trvalému zaťaženiu UV žiarením
 • vysoká rozmerová stabilita vďaka vystuženiu skleným rúnom
 • výborná priepustnosť vodných pár

OPRAVA STRECHY

Ak sa plánujete pustiť do rekonštrukcie starého domu, je takmer isté, že sa budete musieť zaoberať aj strechou. Stará (a v predchádzajúcom období zanedbávaná) strecha už väčšinou nemá vyhovujúce vlastnosti, prípadne od takéhoto stavu už nie je ďaleko.

Takáto strecha môže zatekať, prefukovať či dokonca sa už postupne rozpadávať. Dôležité je správne určiť rozsah rekonštrukcie, s čím vám strechmajstri radi pomôžu. Niekedy stačí vymeniť krytinu, inokedy si rekonštrukciu vyžaduje aj krov. V tomto prípade sa šetriť rozhodne neoplatí - ak vymeníte iba krytinu, niekedy sa už po pár rokoch môžu objaviť prvé problémy. Pri rekonštrukcii strechy sa tiež oplatí myslieť na izoláciu a zateplenie.

STAVBA KROVU

Krov je základnou nosnou konštrukciou strechy. Dáva jej tvar a nesie nielen celú hmotnosť strešnej konštrukcie, ale aj zaťaženie spôsobené vetrom a snehom. U nás si môžete vybrať typ krovu a tým pádom aj strechy presne podľa vášho želania.

Sedlová strecha

To, čo si väčšina z nás už od detstva predstavila pod pojmom “strecha”, je práve sedlová strecha. Tradičný áčkový tvar s priamočiarym hrebeňom navrchu a dvomi odkvapmi po stranách je u nás historicky najpoužívanejším konceptom strechy. Jej jediná potenciálna nevýhoda pre vás môže byť práve to – keďže je taká rozšírená, váš dom v tomto smere veľmi nevynikne. Inak je však sedlová strecha mimoriadne spoľahlivou a praktickou variantou s množstvom výhod. Jej stavba je jednoduchá, čo znamená nižšie náklady na konštrukciu. Taktiež je vhodná pre rôzne typy krytín. Navyše pri správnej orientácii je optimálna na inštaláciu solárnych panelov.

Pultová strecha

Zjednodušene by sme ju mohli nazvať akousi polovičnou sedlovou strechou. Pultová strecha je tvorená jednou šikmou rovinou, ktorá je po stranách ohraničená dvoma štítovými stenami v tvare pravouhlého trojuholníka. Odvádza dažďovú vodu len na jednej strane. Používaná je napríklad v hustých zástavbách, keďže umožňuje umiestnenie domu až na hranicu pozemku. Konštrukčne je pultová strecha jednoduchá, z čoho vyplýva jej nízka cena oproti iným typom šikmých striech.

Valbová strecha

Od sedlovej strechy sa líši tým, že sa neskladá len z dvoch šikmých plôch tvoriacich strechu, ale zo štyroch. Tieto ďalšie dve plochy sa nazývajú valby, umiestnené sú centrálne (namiesto kolmých štítov sedlovej strechy) a hoci ich výška zodpovedá bočným plochám strechy, sklonom sa môžu líšiť. Valbová strecha je konštrukčne zložitejšia a o niečo finančne náročnejšia, no odmenou vám bude architektonicky zaujímavejšia a elegantnejsia stavba. Dôležitou výhodou je aj odolnosť pri extrémoch počasia, najmä pri silnom vetre. Kvôli absencii kolmých predných štítov a menej ostrým uhlom hrebeňov je valbová strecha aerodynamickejšia.

Manzardová strecha

Patrí k tým zložitejším, no vzhľadovo najzaujímavejším a najelegantnejším strechám. Ide o akoby dvojposchodovú strechu – na každej strane sú medzi hrebeňom a odkvapom dve šikmé plochy. Kým horná plocha má zvyčajne veľmi malý sklon, spodná časť, do ktorej sa napája, má veľký uhol sklonu. Pre líniu spodnej plochy je časté elegantné zjemnenie pomocou konvexného oblúka. Spredu manzardová strecha vyzerá ako rovnostranný trojuholník položený na lichobežníku. Vďaka strmým, takmer až kolmým spodným častiam strechy môžete obostavaný priestor podkrovia využiť na plnohodnotný obytný priestor.

Ihlanová strecha

Ihlanová (nazývaná aj stanová) strecha pozostáva zo štyroch trojuholníkových plôch. Tie sa zbiehajú do vrcholového bodu a dokopy tak tvoria štvorboký ihlan. Ihlanová strecha sa využíva najčastejšie pri samostatne stojacich stavbách so štvorcovým pôdorysom, okrem domov sa využíva aj v záhradných a parkových stavbách – na pergoly, altánky či prístrešky pre ohniská. Ihlanová strecha má pomerne jednoduchú konštrukciu, v prípade domu sú však nevýhodou veľmi obmedzené možnosti využitia podkrovného priestoru. Realizácia plnohodnotnej obytnej jednotky v podkroví je takmer vylúčená.